Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thu hoạch
[thu hoạch]
|
to reap; to crop; to harvest
To pick grapes; to harvest grapes
Chuyên ngành Việt - Anh
thu hoạch
[thu hoạch]
|
Kỹ thuật
harvesting, gathering
Toán học
harvesting, gathering
Từ điển Việt - Việt
thu hoạch
|
động từ
đem về những sản phẩm của đất trồng do sức lao động làm ra
thu hoạch lúa; đến mùa thu hoạch
đạt kiến thức, tri thức từ kết quả của học tập, tìm hiểu
thu hoạch nhiều kinh nghiệm sau chuyến thực tập
danh từ
nhận và giữ trong trí sau quá trình học tập, tìm hiểu
nộp báo cáo thu hoạch