Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
three dimensional flow net element
|
Kỹ thuật
thành phần lưới thấm ba chiều
Xây dựng, Kiến trúc
thành phần lưới thấm ba chiều