Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
three barrel culvert
|
Kỹ thuật
cống tiêu ba cửa
Xây dựng, Kiến trúc
cống tiêu ba cửa