Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
three - position key
|
Kỹ thuật
cái ngắt mạch ba vị trí
Toán học
cái ngắt mạch ba vị trí