Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
the murder is out
|
thành ngữ murder
tất cả điều bí mật bị lộ; vụ âm mưu đã bị khám phá