Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
thếp
|
danh từ
tập giấy gồm nhiều tờ cùng loại, cùng kích thước xếp với nhau
thếp giấy kẽ
đĩa bằng đất đựng dầu hoặc mỡ, làm đèn để thắp
(...) hôÌi sau nó rón rén bưng thếp đèn mỡ cá đi ra, đặt lên chõng tre (Anh Đức)
động từ
phủ vàng hay bạc dát thành lớp mỏng vào đồ sơn, để trang trí
câu đối sơn son thếp vàng