Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Việt - Anh
thế nằm chỉnh hợp
|
Hoá học
concordant bedding
Xây dựng, Kiến trúc
concordant bedding