Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thầy lang
[thầy lang]
|
herb doctor; herbalist
Từ điển Việt - Việt
thầy lang
|
danh từ
thầy thuốc chữa bệnh bằng đông y
cụ từng là một thầy lang có tiếng mát tay