Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
teeth
[ti:θ]
|
danh từ số nhiều của tooth
như tooth
Chuyên ngành Anh - Việt
teeth
[ti:θ]
|
Hoá học
răng
Kỹ thuật
răng
Sinh học
răng
Xây dựng, Kiến trúc
răng
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
teeth
|
teeth
teeth (n)
  • fangs, tusks, false teeth, choppers (slang)
  • tines, prongs, points