Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tặng
[tặng]
|
to offer; to give
He didn't give her a present or even send her a birthday card
They give each other presents
Từ điển Việt - Việt
tặng
|
động từ
trao cho để tỏ lòng quý mến
tặng quà sinh nhật; tặng bằng khen