Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Chuyên ngành Anh - Việt
tại
|
Tin học
tiếp điểm
Từ điển Việt - Anh
tại
[tại]
|
at; in
due to ...; owing to ...; because
Từ điển Việt - Việt
tại
|
kết từ
mối quan hệ về vị trí trong không gian của sự vật, sự việc
nằm điều trị tại bệnh viện; sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn
nguyên nhân, kết quả của sự việc
ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân (Truyện Kiều);
nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha (Truyện Kiều)