Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tán thành
[tán thành]
|
to agree; to approve
Từ điển Việt - Việt
tán thành
|
động từ
đồng ý, chấp nhận
mọi người đều tán thành kế hoạch ấy