Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
supporter
[sə'pɔ:tə]
|
danh từ
vật chống đỡ
người ủng hộ; người cổ vũ (một đội bóng)