Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
style sheet
|
Kỹ thuật
tờ mẫu
Tin học
tờ mẫu, tờ kiểu dạng Trong một số chương trình xử lý từ và dàn trang, đây là một tập hợp các kiểu dáng thường dùng trong một loại tài liệu xác định, như các thư tin tức chẳng hạn, và được cất giữ chung với nhau. Đồng nghĩa với style library. Ngày trước, những người đánh máy chuyên nghiệp điền vào tờ mẫu những yêu cầu của tác giả tất cả các quy cách (như) các đầu đề, các ghi chú, các chương mục chữ (thường) v. v.... Tuy nhiên trong các phần mềm xử lý từ, thuật ngữ tờ mẫu này dùng để mô tả về một tập hợp các quy định về khuôn thức mà bạn tạo ra và ghi trên đĩa. Chẳng hạn, bạn có thể có một tờ mẫu đối với các chương chữ thường bao gồm các quy cách sau đây: Palatino, cỡ chữ 10 point, căn lề trái, cách dòng đơn, và thụt dòng đầu tiên 1 / 2 inch. Khi làm một tài liệu, bạn có thể dùng tờ mẫu nào có sẵn, chứa các kiểu dáng mà bạn thích. Bạn có thể có các tờ mẫu khác nhau cho các báo cáo hàng năm, các ghi nhớ, các thư từ, hoặc bất kỳ tài liệu hay dùng nào khác. Lời khuyên: Dùng các tờ mẫu có thể tăng tốc độ cho việc định khuôn thức lại các tài liệu. Giả sử bạn muốn thay kiểu chữ thường từ Palatino sang New Century Schoolbook. Nếu không dùng tờ mẫu, bạn phải thay đổi bằng tay cho phông chữ đó ở bất kỳ nơi nào mà từ đầu bạn đã áp dụng Palatino, sau khi đã cẩn thận bỏ qua đầu đề và các qui cách khác. Còn nếu bạn đã qui định một kiểu dáng cho các chương chữ thường trong tờ mẫu, thì chương trình sẽ tự động thay đổi tất cả những đoạn văn bản nào có liên quan đến kiểu dáng đó.