Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
statesmanship
['steitsmən∫ip]
|
danh từ
nghệ thuật quản lý nhà nước, tài của nhà chính trị