Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
staring
['steəriη]
|
tính từ
nhìn chằm chằm
lồ lộ, đập vào mắt
Chuyên ngành Anh - Việt
staring
['steəriη]
|
Kỹ thuật
bắt đầu, khởi hành