Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
soạn
[soạn]
|
to compose; to write
To write music
Từ điển Việt - Việt
soạn
|
động từ
chọn lấy những thứ cần thiết và sắp xếp theo hàng lối, thứ tự
soạn giấy tờ, tài liệu; soạn đồ đạc đi du lịch
viết theo nội dung để thành bài, sách, bản nhạc
soạn giáo án