Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
shetland
['∫etlənd]
|
danh từ
( The Shetlands / The Shetland Isles / The Shetland Islands ) nhóm đảo ở miền bắc Xcốt-len