Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sb's name is mud
|
thành ngữ name
tên tuổi bị vấy bùn, tiếng tăm bị bôi bác