Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
sb's bark is worse than his bite
|
thành ngữ bite
trông bề ngoài hung tợn, chứ thực chất không phải vậy