Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sao nỡ
[sao nỡ]
|
How can one have the heart to.
Từ điển Việt - Việt
sao nỡ
|
đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng, ngày xanh sao nỡ tạnh lòng son (Hồ Xuân Hương)