Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sự việc
[sự việc]
|
matter; fact
You should report the matter to the relevant department
Từ điển Việt - Việt
sự việc
|
danh từ
cái xảy ra trong cuộc sống, có ranh giới rõ ràng
tận mắt chứng kiến sự việc