Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
rowing
['rauiη]
|
danh từ
sự chèo thuyền
sự khiển trách, sự quở trách, sự mắng mỏ