Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
returning
[ri:'tju:niη]
|
danh từ
sự điều hướng lại
Chuyên ngành Anh - Việt
returning
[ri:'tju:niη]
|
Kỹ thuật
sự trở lại