Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
received
[ri:'si:vd]
|
tính từ
được thừa nhận rộng rãi là đúng
Chuyên ngành Anh - Việt
received
[ri:'si:vd]
|
Kinh tế
đã trả xong