Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
rảnh
[rảnh]
|
Từ điển Việt - Việt
rảnh
|
tính từ
không bận việc gì
khi rảnh anh ấy đọc sách
khỏi vướng víu
trả luôn số tiền ấy cho rảnh