Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
qua thì
[qua thì]
|
be past the time
Từ điển Việt - Việt
qua thì
|
trạng từ
cho xong chuyện
đã tu tu chót, qua thì thì thôi (Truyện Kiều)