Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
qua sông phải luỵ đò
|
vì có việc cần đến người ta nên bắt buộc phải cầu cạnh, quỵ luỵ