Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
quả bóng
[quả bóng]
|
balloon; ball; football
Throw me the ball !; Throw the ball to me!
To blow up a balloon; To inflate a balloon; To pump air into a balloon
To catch a ball in mid-air