Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
private parts
['praivit'pɑ:ts]
|
danh từ
(thông tục) chỗ kín, bộ phận sinh dục