Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
prissy
['prisi]
|
tính từ
khó tính (hay câu nệ và bực mình vì những cái gì không đúng)