Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
police-officer
[pə'li:s'ɔfisə]
|
danh từ
cảnh sát nam hoặc nữ; cảnh sát