Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
pigpen
['pigpen]
|
danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chuồng lợn (như) pigsty
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
pigpen
|
pigpen
pigpen (n)
filthy surroundings, mess, pigsty, dump (informal), hole (informal), bomb site, pit, tip (UK, informal)