Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pianoforte
[pi'ænəfɔ:rt]
|
Cách viết khác : piano ['piænou]
danh từ
như piano