Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
piaffe
[pi'æf]
|
nội động từ
chạy nước kiệu chậm (ngựa)