Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
passed
['pa:st]
|
tính từ
hợp qui cách (thi cử, ứng tuyển)