Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
oakum
['oukəm]
|
danh từ
xơ dây thừng cũ (dùng để bịt khe hở ở thuyền...)
Chuyên ngành Anh - Việt
oakum
['oukəm]
|
Kỹ thuật
xơ gai, xơ đay
Sinh học
xơ xảm thuyền
Xây dựng, Kiến trúc
xơ gai, xơ đay