Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
như vậy
[như vậy]
|
like this; this much
Từ điển Việt - Việt
như vậy
|
trạng từ
như thế đấy
nghĩ như vậy là rất nguy hiểm