Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
ngậm sầu nuốt tủi
|
đau xót âm thầm, không nói ra
không khuyên bảo được đứa con hư, bà ấy ngậm sầu nuốt tủi