Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
ngậm mồm
|
động từ
không nói gì
nghe anh hỏi mà nó cứ ngậm mồm