Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
newel
['nju:il]
|
danh từ
(kiến trúc) trụ giữa cầu thang vòng
trụ chốt ở tay vịn cầu thang