Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
new-fallen
[nju:,fɔ:l(ə)n]
|
tính từ
mới rơi ( tuyềt)
mới sinh (thú vật)