Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ne
[ne]
|
(địa phương) Drive to one side, drive sidewards, pen cattle
To drive the gaggle of geese sidewards into a pond.
Từ điển Việt - Việt
ne
|
động từ
xua về một phía
ne bò vào chuồng