Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nữ giới
[nữ giới]
|
Từ điển Việt - Việt
nữ giới
|
danh từ
đàn bà, con gái nói chung
xã hội thời nay, nữ giới bình đẳng với nam giới