Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nốt nhạc
[nốt nhạc]
|
musical note
Từ điển Việt - Việt
nốt nhạc
|
danh từ
dấu biểu thị độ cao thấp của âm thanh