Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nĩa
[nĩa]
|
fork
To stab a piece of sausage with a fork
Từ điển Việt - Việt
nĩa
|
danh từ
đồ dùng có răng nhọn, để lấy thức ăn