Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
[nè]
|
(địa phương) như này
Từ điển Việt - Việt
|
xem này (nghĩa 1)
nè! chớ đụng vào đấy