Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
musicianship
[mju:'zi∫n∫ip ]
|
danh từ
nghệ thuật và tài năng trong (việc trình diễn) âm nhạc