Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
musical comedy
['mju:zik(ə)l'kəmidi]
|
danh từ
hài nhạc kịch; ca kịch hài