Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
martial arts
['mɑ:∫l'ɑ:ts]
|
danh từ
võ nghệ, võ thuật